Jeu de boulesvereniging Hardenberg - waar naast competitie gezelligheid de boventoon voert


                   Jaarvergadering
  

Op 20 februari werd onze jaarvergadering gehouden in de kantine van ons clubhuis. Er waren 18 leden aanwezig. Gezien het leden aantal en de leeftijd van deze leden niet zo slecht maar het kan natuurlijk altijd beter. De secretaris deed verslag, evenals de penningmeester. Door de kascontrolecommissie (Harry Neutel en Teun Scholtens) bij monde van Teun werd haar voldoening uitgesproken over de wijze waarop het financiële beheer was weergegeven en stelde voor de penningmeester en daarmee ook het bestuur decharge te verlenen hetgeen door de vergadering werd geaccordeerd. 

De financiële positie van de vereniging is gezond en de begroting voor het komende jaar werd door de penningmeester op goede wijze onderbouwd. Vanuit de leden werden nog wel enige vragen gesteld over bepaalde kostenposten, doch hierop werd duidelijk antwoord gegeven.

Iedere vergadering weer komt het lidmaatschap van de NJBB, of te wel de officiële bond weer ter sprake.  Dit lidmaatschap kost veel geld, maar wordt door het houden van de 4 officiële boules wedstrijden  en de inkomsten daarvan, volledig gecompenseerd en levert zelfs nog de nodige winst op. Op 5 juli bestaat de verenging 35 jaar en hieraan zal door het bestuur aandacht aan besteed worden . Hoe en wat zal nog nader bekend worden gemaakt.

De kantinedienstlijst is afgeschaft. Deze werd te weinig aangehouden door de leden die er op stonden en is een andere regeling getroffen met onze kantinebeheerders. Na afloop nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  
                                                                                                                                                                ghWebsite Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint